0212 635 3637

CİLT HASTALIKLARI

 
DR.Fehmi BARAN

Polikliniğimizin mesül müdürü olup cilt hastalıkları teşhis ve tedavisinde uzun yılların bilgi ve tercübesine sahip doktorumuz ; Polikliniğimiz bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmasını sürdürmektedir .