Ozon Minör

Ozon Minör

MİNÖR OTOHEMOTERAPİ

Hastadan şırıngayla alınan 10 ml kan ozonlanır  intramusküler yolla hastaya geri verilir. Bu yöntemle alerjik hastalıklara karşı ve  genel olarak bağışıklık sistemi güçlendirilir.